vityska: (Default)
[personal profile] vityska

Щойно завершила читання книжки, назву якої ніяк не могла запам'ятати, бо цифри ніяк не вкладалися в голові:) Тому кодова назва була JFK, хоча самого JFK в ній було не надто багато.
Книжка про вбивство Кеннеді, де одним з центральних перонажів виступає не він, а його вбивця, Лі Освальд. Книжка про подорожі в часі вчителя англійської літератури з 2011-го в 50-60-ті. Про знаменитий "ефект метелика". І про неймовірну, щиру, пронизливу любов (бо як же без неї?).
Щодо мандрівок у часі, в Кінга є дуже цікаві теорії. Наприклад, про те, що минуле вперто захищає себе і не хоче мінятися. І чим більше ти намагатимешся на нього вплинути, тим більше воно опиратиметься. Може навіть покалічити тебе і вбити, а шо ж. А ще - що минуле (як і теперішнє, зрештою) прагне до гармонії - в іменах, подіях, ситуаціях. Кінг дуже несподівано, але цікаво моделює ситуацію "що було б, якби Кеннеді вижив" і приводить до думки, що втручатися в минуле не варто.
А ще він перекогнливо пише про любов - таку, знаєте, справжню, щиру, про єднання споріднених душ. І я йому дуже вдячна за це, бо це те, у що мені дуже хочеться вірити:)
І на завершення - цитатка, така досить проста, але мене зачепила.
"Дім - це і погляд на місяць, що піднімається над спячою рівниною, і жінка, яку ти можеш покликати до вікна, щоб разом помилуватися ним. Діи там, де ти танцюєш з іншими, а танець - це життя".
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vityska: (Default)
vityska

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Page generated 20/9/17 11:05

Expand Cut Tags

No cut tags