vityska: (Default)
[personal profile] vityska

Якщо ви любите ваніль - в каві, в літературі чи в житті - то вам не за адресою. Ця книжка Лариси Денисенко пікантна, пряна і смачна, та аж ніяк не "ванільна". Тут є дивна любов, симпатичні фріки, щасливі і нещасні люди. За ними цікаво спостерігати, слухати/читати/ їхні розмови і думки - так, наче зазираєш у замкову шпаринку або мимоволі слухаєш бесіду випадкових попутників у плацкартному вагоні чи телефонну розмову з сусідньої туалетної кабінки. Цим історіям дивуєшся, захоплюєшся ними чи на них підсідаєш. Але романтично закотити очі і сказати "ех, мені б так!" - не хочеться. Надто дивна і різна ця любов, що по-новому іесподівано поєдгує персонажів: м'якого і відданого композитора Леся, невгамовну шаленицю Алісу, сивуватого богемного режисера Олега, нервового і чуттєвого актора, котрий готує роль Овода.
Ця книга пронизана не лише запахами кави й кориці. Вона демонструє неабияку, мені чомусь навіть здається, що небачену раніще толерантність - до героїв, до їхніх непростих життєвих колізій, до дивних комбінацій, в які вони потрапляють. І це особливий плюсик до книги.Як і те, що читається вона дуже легко і швидко.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vityska: (Default)
vityska

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Page generated 20/9/17 11:05

Expand Cut Tags

No cut tags