vityska: (Default)
[personal profile] vityska

Поки дивилася цей фільм, раз-по-раз доводилося нагадувати собі, що це не скандинавське, а американське кіно. Довгі плани, небагато діалогів, холодні кольори і пейзажі, дуже закручений, але не надто динамічний сюжет - усе це робило його якимсь північним. Поза тим, фільм "Полонянки" було знято в Америці, і в головній ролі тут - улюблений Росомаха всіх часів і народів Хью Джекман.
Сюжет закручується навколо зникнення двох дівчаток, двох подруг, які на кілька хвилин вийшли з дому однієї до дому другої - і не повернулися. Батьки в розпачі, за роботу береться детектив, який ніколи не зазнавав невдач - і знаходить щоразу нові значення "іксів" у цьому незрозумілому, заплутаному рівнянні, але щоразу, як видається, не ті. Хоча зрештою виявляється, що все він робив правильно, тільки в деяких моментах занадто зволікав.
Паралельно за розслідування береться батько однієї з дівчаток, і головна інтрига в цій лінії - до якої жорстокості може дійсти загалом нормальний, люблячий і релігійний чоловік у прагненні врятувати інтригу.
У фільмі багато жорстоких сцен, крові, сліз і розпачу, а ще - загадкові малюнки лабіринтів і змії. І якщо для вас це нестравний коктейль, то краще не дивитися. Але якщо ви любите детективи, які до останніх хвилин тримають в напруженні, дивитися варто. Тільки запасіться і терпінням - фільм триває 2,5 години;)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vityska: (Default)
vityska

November 2014

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Page generated 20/9/17 11:04

Expand Cut Tags

No cut tags